Sala Dai
Quang Minh

Một trong những công ty hàng đầu về đầu tư bất động sản tại Việt Nam
Địa ĐiểmHCM
Hoàn Thành2019
Hạng Mục

Shaw Contract - Sàn Coretec

Thảm Cuộn

Phân KhúcCửa Hàng, Bán Lẻ

 

Related Projects