Nova Hill

Địa ĐiểmPhan Thiet
Hoàn Thành2021
Hạng MụcShaw Contract - Thảm Cuộn
Phân KhúcKhách Sạn