Manulife

Nguyễn Đình Chiểu

Địa Điểm

Hà Nội

Hoàn Thành2020
Hạng MụcHerman Miller - Ghế
 Shaw Contract - Sàn Coretec
Phân KhúcThương Mại

Related Projects