British University Vietnam

Địa ĐiểmHung Yen
Hoàn Thành2021
Hạng MụcShaw Contract - Thảm Tấm
 Thảm Dệt & Sàn Coretec
Phân KhúcGiáo Dục

 

Related Projects